Tuesday, 6 December 2011

Tekstur

Tekstur ditentukan oleh pelbagai kombinasi atau gabungan bunyi yang didengar.

Sesuatu bunyi yang didengar yang memberi bunyi nipis ( 1 lapisan seperti solo) dan bunyi tebal ( banyak lapisan seperti duet, trio, kuartet, orkestra dan koir).

Tekstur ditentukan oleh pembentukan harmoni:

  • Monofoni ialah satu bunyi yang sama.
  • Homofoni ialah melodi yang diiringi oleh alat seperti piano ataupun gitar.
  • Polifoni ialah dua ataupun lebih melodi dibunyikan serentak.
Contoh bunyi nipis
http://www.youtube.com/watch?v=BOrlCYp8TgU
Contoh bunyi tebal
http://www.youtube.com/watch?v=HsCp5LG_zNE

1 comment: