Friday, 9 December 2011

Bentuk

Bentuk ialah sesuatu corak atau format boleh dihasilkan melalui gabungan melodi atau frasa.

Frasa - gabungan siri pic menghasilkan satu idea ( satu 'ayat' dalam konteks muzik )

Seksyen, koras, rangkap - rangkaian frasa yang dicantumkan untuk menghasilkan satu idea muzik yang besar (  perenggan )

ABA, berulang, kontras - segmen muzik ( motif, frasa) boleh diulang dan dipelbagaikan.

Contoh ABA : Twinkle,twinkle little star
A: Twinkle,twinkle little star, how I wonder what you are!
B : Up above the world so high, like a diamond in the sky.
A: Twinkle,twinkle littel star, how I wonder what you are!

http://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU&feature=related

No comments:

Post a Comment