Sunday, 4 December 2011

Irama

Irama diaplikasikan kepada semua yang berkaitan dengan unsur masa dalam muzik.

  • Detik : Muzik bergerak kepada beat atau bunyi yang stabil.
  • Nota dan tanda rehat : Setiap beat dan rehat mempunyai nilai sama ada panjang atau pendek.
  • Meter : Kumpulan / himpunan beat  membentuk tanda masa / meter (2/4, 3/4, 4/4).
  • Tekanan : Beat-beat mempunyai tekanan atau Accents.
  • Corak irama : Gabungan not / beat membentuk corak irama yang berlainan atau berulang-ulang
          contoh corak irama ialah ostinat dan rentak

We will rock you

Tonight tonight Hot Chella Rae 

No comments:

Post a Comment