Thursday, 8 December 2011

Ekspresi

Ekspresi ialah gabungan semua elemen deskriptif yang menghasilkan satu ekspresi idea muzik.

  • Tempo - cepat atau lambat
  • Dinamik - lembut atau kuat
  • Mud - riang, tenang, cemas atau sedih
  • Artikulasi - legato atau staccato
Contoh :
http://www.youtube.com/watch?v=oEFXj00Gou4

No comments:

Post a Comment