Friday, 2 December 2011

Elemen-elemen Muzik

Terdapat tujuh elemen-elemen muzik dalam Dunia Muzik KSSR

  • Melodi
  • Irama
  • Harmoni
  • Tekstur
  • Warna Ton
  • Ekspresi
  • Bentuk
Melodi = Susunan pic secara melintang

Irama = Diaplikasikan kepada semua yang berkaitan dengan unsur masa dalam muzik

Harmaoni = Hasil gabungan 2 pic atau lebih disusun secara menegak dan dinyanyi atau dimainkan

Tekstur = Ditentukan oleh pelbagai kombinasi atau gabungan bunyi yang didengar

Warna ton = Pelbagai jenis hasilan bunyi

Ekspresi = Gabungan semua elemen deskriptif yang menghasilkan satu ekspresi idea muzik

Bentuk  = Sesuatu corak atau format boleh dihasilkan melalui gabungan melodi atau fasa


Terangan lanjutan akan diberi dalam post seterusnya.

No comments:

Post a Comment