Saturday, 26 November 2011

Link-link untuk muat turun lagu-lagu

Saya telah mengumpul beberapa link terdapat lagu patriotik dan juga lagu KSSR tahun 1. Harap link-link tersebut dapat membantu para guru dalam menyediakan rancangan mengajar.

i)   http://www.jpnin.gov.my/audio (Lagu Patrioktik)
ii)  http://lagu-patriotik-malaysia.blogspot.com/ (Lagu Patrioktik)
iii) http://sjkcwahkeow.schools.officelive.com/MuzikY1.aspx (Lagu Tahun 1)

No comments:

Post a Comment